MVC Url.Action ile Html.ActionLink arasındaki fark

MVC’de link oluştururken iki farklı yöntem kullanabilirsiniz bunlar Url.Action ve Html.ActionLink’dir Url.Action ile geriye sadece url adres dönerken Html.ActionLink ile geriye a(anchor) etiketli url adresi tanımlanmış ve isimlendirilmiş şekilde dönmektedir.

MVC Url.Action ile Html.ActionLink arasındaki fark

Html.ActionLink​

Şimdi öncelikle Html Helper sınfının bir elemanı olan ActionLink’i inceleyelim;

Sayfa renderlanınca Html.ActionLink’e ait sonuç aşağıdaki gibi olacaktır

Url.Action

Url.Action’un Html.ActionLink’inden farkı a etiketi için sadece href değerini geriye dönderir şimdi Html.ActionLink ile aynı sonucu almak için yazmamız gereken kod şu şekilde olmalı.

Yukarıdaki kod sonucunda çıkan sonuç şu şekilde olacak

Görüldüğü gibi Url.Action’da geriye dönen değer sadece /Admin/Home‘ dır. diğer tanımlamaları biz elle yazdık kodlamada duruma göre bunu kullanmak zorunda kalabilmekteyiz bu nedenle aralarındaki farkı bilmemizde önemlidir.

Bir Cevap Yazın