Dart dili ile web programlamaya giriş

Dart dilini flutter geliştirmelerimde aktif olarak kullanıyorum ve istersek web kodlamasını da dart dili üzerinden yapabilmekteyiz. Normalde javascript’in compile time bir dil olmaması dolayısıyla üzerine bir katman konularak Typescript kullanıyorum böylelikle type-safe ve OOP...