Veritabanı

Sql Server Logo 0

MSSQL GO Nedir? Nasıl Kullanılır?

MSSQL GO, Sorgularda sık sık GO anahtar kelimesine rastlamışızdır bu anahtar kelimesinin asıl amacı nedir ne için kullanırız sildiğimizde bile çalışan sorguda neden kullanıyoruz gibi sorulara cevap vereceğiz. 5.0 01

0

Gruplanan Verilere Şart Eklemek (Having)

Veri gruplama işlemlerine bazı durumlarda, gruplanarak getirilecek veriler üzerinde filtreleme ihtiyacı olabilir. GROUP BY kullanıldığı durumlarda, SELECT ile birlikte WHERE ifadesi kullanılarak gruplanacak verilere alan bazında sınırlamalar getirilebilir. 4.0 01

0

Access ve SQL Server’de Alan Tipleri

Yeni bir veritabanı oluştururken alanları ihtiyacımız olan veri türlerine göre oluşturmak hem uygulamanın işleyişi açısından daha sağlıklı hemde kontrolü açısında daha sağlıklı bir durum olacaktır. 0.0 00