C#

C# Logo 0

C# X509Certificate Constructor Hatası

Google v3 apisi kullandığınızda eğer service account kullanarak yetki sağlarsanız apiler ile bu durumda lokal makinenizde sorun çıkmamasına rağmen Servis’i yayına aldığınızda büyük ihtimal ile...

C# Logo 0

C# 6.0 İle Beraber Gelen Yenilikler

C# 6.0 İle Beraber Gelen Yenilikler ‘den bazılarında kod yazımı ile ilgili pratik çözümler getirilmiş makale devamında bu yeniliklere dair kısa bir tanıtım videosu yer almaktadır....

C# Logo 0

C# Sealed Anahtar Sözcüğü

Nesne yönelimli programlamanın temel felsefelerinden biri de kalıtımdır. sealed, sınıflara ve üyelere(metot ve property) uygulanabilen bir anahtar sözcüktür. Anlamı; kapalı, mühürlü şeklinde çevirilebilir. Sınıflar için...

0

ASP.NET MVC NonAction Attribute

ASP.NET MVC ile Action’lara ulaşmak için adrese Site/Controller/Action şeklinde bir yazım ile ulaşabiliyorduk bu makalemizde oluşturduğumuz özel metodların veya action’ların dışarından erişilmesini istemiyorsanız makalenin devamına...

C# Logo 0

C# Mail Gönderme

C# Mail Gönderme, C# ile mail gönderimi ile alakalı internette birçok kod var ama bazıları çok uzun yazılmış ve anlama konusunda karışıklığa sebep olabiliyor o...

C# Logo 1

C# ile rastgele kelime türetme

C# ile rastgele kelime türetme internette botlara engel olmak adına sürekli karşımıza çıkan Capthca(Güvenlik Kodu) olarak gördüğümüz sistemi ASP.NET için hazırlarken ufak bir rastgele kelime...

C# Logo 1

C# Params Anahtar Kelimesi Kullanımı Ve Örneği

Bazı durumlarda metod yazılırken metodu çağıranın kaç tane parametre geçireceği önceden belli olmayabilir işte bu gibi durumda params anahtar kelimesi kullanılabilir. Makalenin devamında örnekli olarak...

2

LINQ Nedir?

LINQ Nedir?, Program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programlama arayüzü sunar. C# diline getirdiği eklentilerle SQL...

C# Logo 2

C# SortedList Kullanımı Ve Örnekleri

Diğer programlama dillerine kıyasla .NET diziler konusunda çok iyi durumda bu konumuzda anlatılacak olan sortedlist’in kullanımı array list ile aynıdır bu objenin ek olarak yapmış...

C# Logo 0

C# Tür Dönüşümleri

C# Tür Dönüşümleri, C#’da en çok kullandığımız işlemlerden biride tür dönüşümleridir bazen sayısal karakterler içeren string’i tamsayıya veya tam sayısı string’e çevirme gibi işlemler için...

C# Logo 0

C# İle İşletim Sistemini Öğrenme

C# İle İşletim Sistemini Öğrenme, Masaüstü projelerimizde bazen raporlama işlemleri için kullanıcının uygulayı kullanıldığı işletim sistemini öğrenmeye ihtiyaç duyarız bu gibi durumda tek satır kod...

C# Logo 0

Visual Studio C# AccepButton Ve CancelButton Kullanımı

Yapmış olduğumuz uygulamalarda uygulamanın kullanılabililiği açısında Enter tuşuyla devreye girecek olan AcceptButton ve ESC tuşuyla devreye girecek olan CancelButton ilede mouse kontrolü olmadan hızlıca işlem...

0

Linq Average Metodu İle Ortalama Alma

Average metodu ile örnek verecek olursak kolay bir şekilde array(dizi) içerisindeki elamanların ortalamasını Average metodu ile alabiliriz. 4.3 / 5 ( 6 votes )

C# Logo 0

C# String Diziyi String’e Çevirme Nasıl Yapılır?

Bu ilk makalemde C# ile string türdeki Array(Dizi)’ ler içerisindeki elemanları nasıl bir string’e çevrildiğini öğrenmiş olacağız. yeni bir Console Application projesi oluşturduktan sonra kod...