C#

C# Logo 0

C# X509Certificate Constructor Hatası

Google v3 apisi kullandığınızda eğer service account kullanarak yetki sağlarsanız apiler ile bu durumda lokal makinenizde sorun çıkmamasına rağmen Servis’i yayına aldığınızda büyük ihtimal ile bu hata ile karşılaşacaksınızdır. 0.0 00

C# Logo 0

C# 6.0 İle Beraber Gelen Yenilikler

C# 6.0 İle Beraber Gelen Yenilikler ‘den bazılarında kod yazımı ile ilgili pratik çözümler getirilmiş makale devamında bu yeniliklere dair kısa bir tanıtım videosu yer almaktadır. 5.0 01

C# Logo 0

C# Sealed Anahtar Sözcüğü

Nesne yönelimli programlamanın temel felsefelerinden biri de kalıtımdır. sealed, sınıflara ve üyelere(metot ve property) uygulanabilen bir anahtar sözcüktür. Anlamı; kapalı, mühürlü şeklinde çevirilebilir. Sınıflar için kalıtımı, üyeler için ise override edilmeyi önler 0.0 00

0

ASP.NET MVC NonAction Attribute

ASP.NET MVC ile Action’lara ulaşmak için adrese Site/Controller/Action şeklinde bir yazım ile ulaşabiliyorduk bu makalemizde oluşturduğumuz özel metodların veya action’ların dışarından erişilmesini istemiyorsanız makalenin devamına gözatmalısınız. 5.0 01

C# Logo 0

C# İle Mail Gönderme

C# ile internette birçok kod var ama bazıları çok uzun yazılmış ve anlama konusunda karışıklığa sebep olabiliyor o yüzden en sade şekilde C# ile mail gönderiminin nasıl yapıldığını örnek kodlarla makale detayında göreceğiz. 5.0...

C# Logo 1

C# ile rastgele kelime türetme

C# ile rastgele kelime türetme internette botlara engel olmak adına sürekli karşımıza çıkan Capthca(Güvenlik Kodu) olarak gördüğümüz sistemi ASP.NET için hazırlarken ufak bir rastgele kelime türetme için metod yazdım yeni başlayan kişilerin ihtiyacı olabilir....

C# Logo 0

C# IEnumerable Ve IEnumerator Arayüzlerinin Kullanımı

Şimdiye kadar .Net ile uygulama geliştirenler IENumarable ve IENumerator interface yapılarını birçok yerde gördük veya farkında olmadan çok kullandık ama ne işe yarıyor neden bu ara yüzlere ihtiyaç duyulur nerelerde kullanabilirim gibi sorulara bu...

C# Logo 1

C# Params Anahtar Kelimesi Kullanımı Ve Örneği

Bazı durumlarda metod yazılırken metodu çağıranın kaç tane parametre geçireceği önceden belli olmayabilir işte bu gibi durumda params anahtar kelimesi kullanılabilir. Makalenin devamında örnekli olarak anlatmaya çalıştığımı görebilirsiniz. 5.0 01

2

LINQ Nedir?

LINQ Nedir?, Program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programlama arayüzü sunar. C# diline getirdiği eklentilerle SQL benzeri tek bir söz dizimi ile farklı tiplerdeki verilerin...

C# Logo 2

C# SortedList Kullanımı Ve Örnekleri

Diğer programlama dillerine kıyasla .NET diziler konusunda çok iyi durumda bu konumuzda anlatılacak olan sortedlist’in kullanımı array list ile aynıdır bu objenin ek olarak yapmış olduğu içerisinde değerleri alfabetik sıraya göre sıralamasıdır. 5.0 03

C# Logo 0

C# Tür Dönüşümleri

C# Tür Dönüşümleri, C#’da en çok kullandığımız işlemlerden biride tür dönüşümleridir bazen sayısal karakterler içeren string’i tamsayıya veya tam sayısı string’e çevirme gibi işlemler için tür dönüşümlerine başvurulmaktadır bu makalemizdede bu konu hakkında konuşacağız....

ASP.NET Logo 0

Dropdownlist’in Databindn Sonra Eleman Ekleme

Dropdown list nesnemize genellikle veritabanımızdan verileri çektikten sonra varsayılan bir eleman daha ekleme ihtiyacı çoğu zaman hissederiz bu makalemizde o ihtiyaçdan yola çıkarak yeni bir eleman eklemeyi göreceğiz. 4.0 01

C# Logo 0

C# İle İşletim Sistemini Öğrenme

C# İle İşletim Sistemini Öğrenme, Masaüstü projelerimizde bazen raporlama işlemleri için kullanıcının uygulayı kullanıldığı işletim sistemini öğrenmeye ihtiyaç duyarız bu gibi durumda tek satır kod ile öğrenebilmekteyiz. 4.5 02

C# Logo 0

Visual Studio C# AccepButton Ve CancelButton Kullanımı

Yapmış olduğumuz uygulamalarda uygulamanın kullanılabililiği açısında Enter tuşuyla devreye girecek olan AcceptButton ve ESC tuşuyla devreye girecek olan CancelButton ilede mouse kontrolü olmadan hızlıca işlem yapabilirsiniz. 5.0 01

0

Linq Average Metodu İle Ortalama Alma

Average metodu ile örnek verecek olursak kolay bir şekilde array(dizi) içerisindeki elamanların ortalamasını Average metodu ile alabiliriz. 4.3 06

C# Logo 0

C# İle String Array(Dizi)leri Stringe Çevirme

Bu ilk makalemde C# ile string türdeki Array(Dizi)’ ler içerisindeki elemanları nasıl bir string’e çevrildiğini öğrenmiş olacağız. yeni bir Console Application projesi oluşturduktan sonra kod yazımına geçiyoruz. 5.0 01