Aralık 2013

Delphi Application.MessageBox Kullanımı

En çok kullanılan ve en iyi performansı veren methoddur. Kullanıcıya seçenekli mesaj penceresi açmak için kullanılır. Bu methodda kullanıcının tercih edebileceği düğme sayısı birden fazla olduğu için, basılan düğmenin değerini tutabilecek tam sayı tipli bir değişkene ihtiyaç vardır. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...

Delphi MessageDlgPos Kullanımı

Bu method, seçenekli mesaj pencerelerinin açılmasını sağlamaktadır. “MessageDlg” yönteminden tek farkı ekleyeceğiniz iki parametreyle pencerenin açılacağı yerin kordinatlarını belirleyebilmenizdir. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...

C# Erişim Belirleyicileri – Access Modifiers

C# Erişim Belirleyicileri – Access Modifiers, Sınıf(class) yada yapı(struct) üyelerinin(metotlar, alanlar, yapıcı metotlar vb.) erişim düzeyleri, tanımlandıklarında belirtmek zorundadır. Eğer üye, bir erişim belirleyici anahtar kelimesi kullanılmadan tanımlanırsa otomatik olarak private ataması yapılır.

Continue reading...

C# Alanların Varsayılan Değerleri

C# Alanların Varsayılan Değerleri, Sınıf tipinin alanları, ilgili sınıftan bir nesne örneği oluşturduğu anda otomatik olarak ekrandaki varsayılan değerini alırlar. Alınan bu değerler alanın veri tipine bağlı olarak değişir.

Continue reading...

SQL Exists ve Not Exists İfadelerinin Kullanımı

SQL Exists ve Not Exists, WHERE bloğunda kullanmış olduğumuz IN ifadesinin kullanımına benzer olarak, EXISTS ve NOT EXISTS ifadeleride alt sorgudan getirilen değerlerin içerisinde bir değerin olması veya olmaması durumunda işlem yapılmasını sağlar. 4.6 / 5 ( 17 votes )

Continue reading...

Gruplanan Verilere Şart Eklemek (Having)

Veri gruplama işlemlerine bazı durumlarda, gruplanarak getirilecek veriler üzerinde filtreleme ihtiyacı olabilir. GROUP BY kullanıldığı durumlarda, SELECT ile birlikte WHERE ifadesi kullanılarak gruplanacak verilere alan bazında sınırlamalar getirilebilir. 4 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...

Sql Server Like Keyword(anahtar Kelime) Kullanımı

Sql Server Like, metinsel alanlar(örneğin: char, nchar, varchar, nvarchar) içerisinde arama yapmak için kullanılan bir keyword’dür ve bu keyword kullanılırken kullanabileceğiniz farklı desen tanımları mevcut bu örnek kullanımları paylaşılan örnek kodlar üzerinden görebilirsiniz.. 5 / 5 ( 2 votes )

Continue reading...