Nisan 2014

Javascript SetInterval Fonksiyonu

setInterval fonksiyonu Javascript tarafından en çok kullanılan fonksiyonlardan bir tanesidir amacı belirttiğimiz süre içerisinde sürekli olarak belirttiğim işleri yapması kısacası otomatik olarak kod bloklarımızı işletmek için kullanmaktayız. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...

C# Params Anahtar Kelimesi Kullanımı Ve Örneği

Bazı durumlarda metod yazılırken metodu çağıranın kaç tane parametre geçireceği önceden belli olmayabilir işte bu gibi durumda params anahtar kelimesi kullanılabilir. Makalenin devamında örnekli olarak anlatmaya çalıştığımı görebilirsiniz. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...

C# Enviroment Sınıfı Özellikleri

Environment sınıfı ile isterseniz Environment altındaki property’ler yardımıyla istersenizde Environmet.GetEnvironmentVariable() metoduyla bilgisayar veya kullanıcıyla alakalı değerlere ulaşabilirsiniz. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...

C# Lock Deyimi İle İşlem Kilitleme

C#’da lock kullanımı örnek olarak thread ile uzun süre çalışan veya işlem yapan bir müşteri listeniz var müşteriyle ilgili yapılan işlemler tam olarak bitmeden silme, düzeltme gibi işlemlere izin vermek istemiyorsanız lock deyimi tam kullanmanız gereken yöntemdir. 4 / 5 ( 10 votes )

Continue reading...

Javascript Nesne Tanımlama Yöntemleri

Javascript’de diğer programlama dillerindende bildiğiniz gibi class’larla objeler tanımlanır ve bu objelere gerektiği yerde kolayca ulaşabilmekteyiz ve birçok işimizde düzene girmekte bu şekilde bu makalemizde javascriptde nesnelerle çalışmayı göreceğiz. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...