"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: AngularJS

AngularJS NgRepeat Filtreleme Sonrası Kayıt Sayısına Ulaşma

AngularJS’de ngRepeat ile listelediğimiz kayitlarin toplam sayisini almak için length özelliğini kullanmak yetiyor fakat filtreleme sonrası toplam uzunluğu yani filtreleme sonucundaki kayıt sayısını almak için ise farklı bir yol islememiz gerekiyor.

AngularJS NgBindHtml Direktifi Nedir Ve Nasıl Kullanılır

AngularJS’de yer alan ngBindHtml direktifi ile html kodlarınızı sayfada düz metin olarak değilde html kodlarının çalışır halde gözükmesi ve html kodlarının işlev kazanması için kullanılabilir bu yönü ile ngBind direktifinden ayrılıyor.

AngularJS NgClassEven Ve NgClassOdd Direktifleri Nerede Ve Niçin Kullanılır

Daha önce ngClass direktifini kullandıysanız bu iki direktif kullanımının ve amacının ngClass direktifinden pek farkı yok ikisini birbirinden ayıran tek fark ngClassEven ve ngClassOdd direktifleri ngRepeat ile yapılan listelemelerde tek veya çift index değerine sahip liste elemanlarında çalışıyor.

AngularJS NgRepeat:dupes Duplicate Key İn Repeater Hatası Ve Çözümü

AngularJS ile ng-repeat direktifini kullandığınızda eğer repeat işlemi yaptığınız arraydeki değerler benzersiz değilse yani aynı değerden birden fazla varsa o zaman bu hatayı almanız olasıdır bu durumda yapmanız gereken çok basit.

AngularJS İle Route İşlemleri Ve Template Yapısı Kullanımı

AngularJS ile sayfaları parçalara ayırıp daha okunaklı ve anlaşılır projeler hazırlayabilirsiniz ve AngularJS route yapısı ile bu ayrı sayfaları ve içerisindeki controller verileri asenkron bir şekilde sayfa yenilemesi olmadan gösterilmesi sağlayacağız.

AngularJS File İnput Change Event’i Tetiklenmeme Sorunu

AngularJS ile ilgili yaptığım uygulamada file input nesnesinde change event’ine ihtiyaç duyduğumda angular ng-change event’ini kullanmaya çalıştım fakat tetiklenme olmadı araştırma yaptığımda ise çoğu kişi tarafından paylaşılmış çözüm yöntemi.

AngularJS Ng-submit İle Form Submit İşlemini Gerçekleştirme Ve Değişkenlere Ulaşma

AngularJS ng-submit attribute’ü ile normal submit işlemi yanısıra ng-click’de olduğu gibi bir javascript fonksiyonu belirtilip daha sonra submit edilen değişkenler üzerinde gerekli işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz.