Veritabanı

MySQL Workbench Update Komutu Çalıştırılınca Çıkan Safe Update Mode Hatası ve Çözümü

MySQL Workbench masaüstü uygulamasında update veya delete komutu çalıştırıldığında “You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and reconnect.” şeklinde çıkan bu hatadan kurtulmak için makale devamındaki 2 alternatif yöntemi kullanabilirsiniz. 5 / 5 ( 3 votes )

Continue reading...

Gruplanan Verilere Şart Eklemek (Having)

Veri gruplama işlemlerine bazı durumlarda, gruplanarak getirilecek veriler üzerinde filtreleme ihtiyacı olabilir. GROUP BY kullanıldığı durumlarda, SELECT ile birlikte WHERE ifadesi kullanılarak gruplanacak verilere alan bazında sınırlamalar getirilebilir. 4 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...