Veritabanı

Sql Server Logo 0

MSSQL GO Nedir? Nasıl Kullanılır?

MSSQL GO, Sorgularda sık sık GO anahtar kelimesine rastlamışızdır bu anahtar kelimesinin asıl amacı nedir ne için kullanırız sildiğimizde bile çalışan sorguda neden kullanıyoruz gibi...

Sql Server Logo 2

Sql Server NOCOUNT Komutu Kullanımı

Sql Server NOCOUNT komutunu kullanarak sorgu sonucunda dönen etkilenen satır sayısı bilgisi hesaplamasını kapatarak çok azda olsa performans kazanmış olursunuz. 5 / 5 ( 3 votes...

SQL Server Nolock Deyimi 0

Gruplanan Verilere Şart Eklemek (Having)

Veri gruplama işlemlerine bazı durumlarda, gruplanarak getirilecek veriler üzerinde filtreleme ihtiyacı olabilir. GROUP BY kullanıldığı durumlarda, SELECT ile birlikte WHERE ifadesi kullanılarak gruplanacak verilere alan...

SQL Server Nolock Deyimi 0

Access ve SQL Server’de Alan Tipleri

Yeni bir veritabanı oluştururken alanları ihtiyacımız olan veri türlerine göre oluşturmak hem uygulamanın işleyişi açısından daha sağlıklı hemde kontrolü açısında daha sağlıklı bir durum olacaktır.