XML

XDocument İle XML Oluşturma

C#’da bir çok farklı yol ile xml dosyası oluşturabilmekteyiz bu makalemizde Linq ile beraber gelen XDocument sınıfı yardımıyla XML dosyasını dinamik olarak oluşturmayı ve alt elemanları olarna XElement ve XAttribute’üde değinmiş olacağız. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...

XML İçerisinde XPath İle Filtreleme Yapma

Xml yapısı projelerde vazgeçilmezlerden biri olmuştur ve bu vazgeçilmezliğin yanında xml içerisinde süzme yaparak belli kısımları alma işlemi için ise xpath’den faydalanmaktayız bu makalemizde xpath kullanım örneklerini bulabilirsiniz. 5 / 5 ( 1 vote )

Continue reading...