C# Operatör Aşırı Yükleme(Operator Overloading)

C# Operatör, Sayısal türde yada string türde iki farklı nesneyi toplamak yada birleştirmek için genellikle ‘+’ operatörünü kullanıyoruz bizde bir sınıf oluşturup bu sınıf içerisinde 2-3 farklı operatör tanımlayıp bunlarla ilgili nasıl işlem yapacağımızı göreceğiz.

C# Operatör Aşırı Yükleme

C# Operatör

Metodlarda overloading işlemi yaptığımız gibi operatörlerdede aşırı yükleme olayının nasıl yapıldığını bu makalede ele alacağız. Örneğimizde Name, Age ve Salary özelliklerine sahip Person adlı bir sınıf kullanacağız ve bu sınıfları ‘-‘, ‘!=’, ‘+’, ‘==’ gibi operatörleri kullanarak işlem yapacağız.

Matematiksel işlemlerimizde sürekli kullandığımız int, byte, float, decimal gibi v.b. tiplerin tamamında operatör tanımları yer almaktadır. Örnek olarak Decimal yapısına ait Operatör Aşırı Yükleme tanımlarını alttaki görselden görebilirsiniz.

Decimal Operatörleri

Daha öncede bahsettiğimiz Person adlı sınıfımız özellikleri, operatör tanımları şu şekilde olacak.

C#(Person.cs)

Üstteki Person.cs adlı sınıfta metod tanımı içerisinde operator anahtar kelimesi ile gördüğünüz metodlar operatör tanımlarıdır. Biz bu örneğimizde ‘==’, ‘!=’ ve ‘-‘ operatörlerinin tanımı ve ilgili metodların kullanımını göreceğiz.

C#(Program.cs)

Person sınıfından murat ve sakine adında nesne oluşturduk ve constructor metodunu kullanarak özelliklerin değerlerini vermiş olduk.

sakine – murat satırında Person sınıfına tanımladığımız operatörü ile sakine nesnesi içerisindeki Salary adlı değişkeninin değerinden murat nesnesi içerisindeki Salary adlı değişkenin değeri çıkartılıyor ve böylelikle konsol ekranına 1500 bastırılmış oluyor.

sakine == murat kodunun yer aldığı satırda Person sınıfında yer alan == operatörüne ait metodun içerisinde sakine ve murat değişkenlerine ait Name adında özelliğin birbirine eşitliği kontrol ediliyor ve aynı olmadığı için konsol ekranına False yazılıyor.

sakine != murat  kodunun yer aldığı satır ise bir üstteki açıklamanın tam tersi yani sakine ve murat adındaki değişkenin Name adındaki özelliklerin değerlerinin birbirine eşit olmadığını doğrulamaya yarıyor ve birbiriyle eşit olmadığı için konsol ekranına True yazılıyor.

Çıktı

1500
False
True

Konuyu en basitiyle anlatmaya çalıştım eğer anlaşılmayan bir durum varsa yorum ile geri dönüş sağlarsanız yada Soru-Cevap sayfamızdan yazarsanız en hızlı şekilde yardımcı olmaya çalışırım.