Kodcu Murat Youtube Kanalına Abone Olmayı Unutma

C# Tarihsaat Formatlama Ve Hazır Bazı Tarihsaat Formatlama Özelliklerini Kullanma

Bu makalemizde DateTime türündeki değeri DateTime.ToString(), Console.WriteLine(), string.Format() metodlarıyla nasıl formatlayabileceğimizi ve .Net’in Tarihsaat’le alakalı bazı sınıflarındaki hazır özelliklerle formatlamayı göreceğiz.

C# Tarihsaat Formatlama Ve Hazır Bazı Tarihsaat Formatlama Özelliklerini Kullanma

Bu örneğimizde DateTime türünde bir tarihi 3 farklı bilinen yöntemle nasıl formatlanacağı görmüş olacağız formatlamayı isterseniz DateTime.Tostring(Format), string.Format(Format, Datatime), Console.WriteLine(Format, Datetime) şeklinde 3 yöntemle formatlayabilirsiniz.

Tarih Formatlama

Alttaki kodlarda ben Console.WriteLine metodunun Format özelliğini kullandım siz isterseniz üsttede belirttiğim gibi DateTimeToString(), string.Format() metodlarıylada formatlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

[C#]

Ayrıca tarih ayracı olarak / (slaş) ve zaman ayracı olarak : (iki nokta) kullanabilirsiniz. Tanımlı olarak varsayılan ayraçları tekrar yazmamak için DateTimeForma­tInfo.DateSepa­rator ve DateTimeForma­tInfo.TimeSepa­rator özelliklerini kullanabilirsiniz.

[C#]

Şimdi bazı tarih saat formatlama örnekleri yapalım.

[C#]

Sonuç

C# TarihSaat Formatlama

Standart Tarihsaat formatları

DateTimeForma­tInfo sınıfı altında tanımlı olan kültürler ve desenler yardımıyla standart formatları kullanabilirsiniz. Mesela ShortTimePattern deseni ile en-US kültürü için h:mm tt veya de-DE kültürü içinde HH:mm formatını elde etmiş olursunuz.

Alttaki tabloda gösterilen DateTimeForma­tInfo sınfı altında en-US kültürü için yer alan bazı dessenlere ulaşabilirsiniz. İlk sütunda belirtilen karakterler ile ilk başta belirttiğimiz string.Format(), DateTime.ToString(), Console.Writeline() metdolarında format kısmına parametre olarak geçilerek en kısa yoldan desenleri elde etmiş olursunuz.

KarakterDateTimeFormatInfo özelliğiDesen değeri (en-US kültürü için)
tShortTimePatternh:mm tt
dShortDatePatternM/d/yyyy
TLongTimePatternh:mm:ss tt
DLongDatePatterndddd, MMMM dd, yyyy
f(D ve t ‘nin birleşimi)dddd, MMMM dd, yyyy h:mm tt
FFullDateTimePatterndddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt
g( d ve t ‘nin birleşimi)M/d/yyyy h:mm tt
G(d ve T ‘nin birleşimi)M/d/yyyy h:mm:ss tt
m, MMonthDayPatternMMMM dd
y, YYearMonthPatternMMMM, yyyy
r, RRFC1123Patternddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' (*)
sSortableDateTi­mePatternyyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss (*)
uUniversalSorta­bleDateTimePat­ternyyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' (*)
(*) = kültüre göre değişebilir

Şimdi ise Standart formatları Console.WriteLine metoduyla kullanıp sonuçları görelim

[C#]

Sonuç

C# TarihSaat Formatlama
5/5 - (1 vote)