Could Not Convert Variant Of Type (String) İnto Type (Double)

Delphi’de comboya veritabanından kayıt doldurunca belli alanlara göre süzme yapacağımdan combo.editvalue’yu kullandım her zamanki gibi ama bu ilginç hatayla karşılaştım bu hatanın çözümünüde bu makalede bulabilirsiniz.

Kullanmaya çalıştığım ve hata aldığım kod yukarıda bulunan kodda bulunan where ifadesinden sonraki comboModul.EditValue ile yaşanan hatadır bu hatanın sebebi gelen veriyi variant’dan kullanmak istediğimiz veri türüne çevirmemizden kaynaklanmaktadır çoğu zaman bu hatayı almayabilirsiniz ben ilk defa alıyorum ama kullanmamız gereken güvenli yöntem variant değerinin taşıdığı asıl tipi belirtmekten geçiyor böylelikle aşağıdaki koda VarToStr() metodunu kullanarak Variant veri türünü string türe çevirerek sorunu çözmüş oluyoruz.