Kodcu Murat Youtube Kanalına Abone Olmayı Unutma

Delphi Operatörler Nedir? Nasıl Kullanılır?

Delphi Operatörler, Bu kısımda sizlere Delphi’de kullanabileceğiniz Matematiksel, Logical operatörleri gruplandırarak örnekler ile detaylı bir şekilde bilgilendirmeye çalışacağız.

Delphi Operatörler Nedir? Nasıl Kullanılır?

Delphi Operatörler

Matematiksel Operatörler

Matematiksel işlemlerde kullanabileceğiniz operatörler tablo halinde verilmiştir.

Operatör                                         Görevi                                             Örnek
+                                                 Toplama                                          10+20
–                                                     Fark                                                30-20
*                                                 Çarpım                                             20*50
/                                                   Bölme                                                10/5
Mod                                               Mod 10                                             mod 3
Div                                            Tam Bölüm                                        10 div 3
=                                                   Eşitlik                                         if(ad=’Hasan’) then
>                                                 Büyüktür                                         if(yas>50) then
<                                                  Küçüktür                                        if(yas<50) then
>=                                             Büyük Eşittir                                    if(yas>=50) then
<=                                             Küçük Eşittir                                   if(yas<=50) then
<>                                               Eşit Değil                                      if(yas<>50) then
:=                                                   Atama                                            Ad:=’Hasan’

Sanıyorum diğer operatörler için örnek yapmaya gerek yok. Zaten ilerleyen makalelerimde hepsini bolca kullanma imkanı bulacağız.

Logical Operatörler : Mantıksal işlemlerinizde kullanabileceğiniz bir çok operatörü Delphi size sunmaktadır. Aşağıda bu operatörlerden bahsedilmektedir.

Not : Dönen değerin olumsuzunu belirtmek için kullanılan Mantıksal operatördür (Eğer true dönerse false. False dönerse true). Genellikledallanma, karşılaştırma işlemlerinde kullanılır.

Eğer yukarıdaki if satırında “not” komutu kullanılmazsa, formun başlığında hiç bir zaman metninizi yazdıramazsınız. Burada şunu da hatırlatalım, Boolean tip bir değişken tanımlandığıanda varsayılan değeri false dır.

And : Aynıanda iki sonucu beraber değerlendirebilmek amaçlıkullanılan bir operatördür. Genellikle karşılaştırma gerektiren (if – Case vs.) durumlar içinaynıanda birden fazla şartısağlama amaçlı kullanılmaktadır.

Or: Belirtilen sonuçlardan herhangi bir tanesinin doğruluğunun yeterli olduğu durumlarda kullanılan bir operatördür. Genellikle karşılaştırma gerektiren (if –case) durumlar için şartlardan herhangi bir tanesinin sağlanmasının yeterli olduğu durumlar için kullanılır. Aşağıda hem “and” hem de “or”için örneklendirme yapılmıştır.

İlk Olarak “and” operatörünü örneklendirelim. Örnekte notun 50 ile 100 arasında olması şartıaranmaktadır. Dikkat edeceğiniz husus hem 50 den büyük, hem de 100 den küçük olma zorunluluğudur.

Şimdi de diğer operatörümüz olan “Or” seçeneğini örneklendirelim. Örneğimizde notlar isimli değişkenin değeri kontrol edilerek, şayet “0” dan küçük veya “100” den büyük olmasıdurumunda gerekli olan uyarı, formun başlığında kullanıcıya iletilmektedir. Dikkat edeceğiniz husus, belirtilen şartlardan bir tanesinin true değeri döndürmesinin (doğru olması) uyarının verilmesi için yeterli olacağıdır.

Procedure içerisinde notlar isimli değişkenin değeri “100” den büyük olduğu için ikinci şart sağlanmakta, dolayısıyla (şartlardan birisi true olduğu için) if satırıtrue değerini döndürmekte ve uyarımesajınıda formun başlığında kullanıcıya göstermektedir.


📚 Benzer Makaleler

5/5 - (2 votes)