Delphi kayda Locate ile odaklanma

Delphi’de herhanbi bir kayda alanadı ve değerlerini vererek odaklanmak istediğimizde TAdoQuery’nesnesinde bulunan Locate fonksiyonundan faydalanılmaktadır. Makalenin devamında Locate fonksiyonu ile ilgili örneğe ulaşabilirsiniz.

Locate fonksiyonu kullanımı

Locate fonksiyonu ile query içerisinde yüzlerce kaydın olduğunu varsayalım ve istediğimiz kayda odaklanmak için kullanmalıyız özellikle sırayla işlem yaptığımız durumlarda odağı kaybettirmemek kullanıcı açısından bazen çok önemli olabiliyor.

Örnek Locate kullanımı

Bu örneğimizde form üzerindeki Button1 adlı button’un click olayında alttaki kodları yazıyoruz.