Enum Extensions

C# Enum tipi için genişletme metodlarını başkalarınada faydaları olabilir diye paylaşıyorum.