Kodcu Murat Youtube Kanalına Abone Olmayı Unutma

HTML ASCII Referansları

Hazırladığımız projelerde çoğu zaman html kodlarını encode etme yoluna gideriz bu gibi durumlarda ASCII karakterler HTML kod referanslarıyla değiştirilir encode edilme işleminde daha sonradan html olarka kullanacağımızda ascii kodları tekrar elde etmek için decode ederiz.

Hazırladığımız projelerde çoğu zaman html kodlarını encode etme yoluna gideriz bu gibi durumlarda ASCII karakterler HTML kod referanslarıyla değiştirilir encode edilme işleminde daha sonradan html olarka kullanacağımızda ascii kodları tekrar elde etmek için decode ederiz.

Alttaki tablo ASCII karakterleri HTML kod karşılığı ve açıklaması yer almaktadır.

ASCII KarakterHTML KoduAçıklama
boşluk
!!ünlem işareti
"çift tırnak
##dies işareti
$$dolar işareti
%%percent sign
&&ampersand
'apostrophe
((left parenthesis
))right parenthesis
**asterisk
++artı işareti
,,virgül
-tire
..nokta
//slaş
00sayı 0
11sayı 1
22sayı 2
33sayı 3
44sayı 4
55sayı 5
66sayı 6
77sayı 7
88sayı 8
99sayı 9
::2 nokta üst üste
;;noktalı virgül
<küçüktür
==eşittir
>>büyüktür
??soru işareti
@@at işareti
AAbüyük A
BBbüyük B
CCbüyük C
DDbüyük D
EEbüyük E
FFbüyük F
GGbüyük G
HHbüyük H
IIbüyük I
JJbüyük J
KKbüyük K
LLbüyük L
MMbüyük M
NNbüyük N
OObüyük O
PPbüyük P
QQbüyük Q
RRbüyük R
SSbüyük S
TTbüyük T
UUbüyük U
VVbüyük V
WWbüyük W
XXbüyük X
YYbüyük Y
ZZbüyük Z
[[sol köşeli parantez
\ters slaş
]]sağ köşeli parantez
^^üs işareti
__alt çizgi
``aksan işareti
aaküçük a
bbküçük b
ccküçük c
ddküçük d
eeküçük e
ffküçük f
ggküçük g
hhküçük h
iiküçük i
jjküçük j
kkküçük k
llküçük l
mmküçük m
nnküçük n
ooküçük o
ppküçük p
qqküçük q
rrküçük r
ssküçük s
ttküçük t
uuküçük u
vvküçük v
wwküçük w
xxküçük x
yyküçük y
zzküçük z
{{sol süslü parantez
||dikey çizgi
}}sağ süslü parantez
~~tilde
3/5 - (2 votes)