Sunucu Değişkenleri Ve Açıklamaları

Sunucu değişkenleri ile kullanıcının bazı tarayıcı bilgilerine kullanıcı ip’si gibi bilgilere ulaşabilmekteyiz makalenin devamında kullanılan server değişkenlerini ve açıklamalarını görebilirsiniz.

Sunucu Değişkenleri Ve Açıklamaları

DeğişkenAçıklama
ALL_HTTPİstemci tarafından gönderilen http Header altında yer alan tüm değişkenler ve değerlerini getirir.
ALL_RAWhttp Header altında yer alan tüm değişkenler ve değerlerini getirir. Başlarında http öneki olmaz.
APPL_MD_PATHUygulamanın Metabase yolunu verir
APPL_MD_PATHUygulamanın Metabase yolunu verir
APPL_PHYSICAL_PATHUygulamanın fiziksel yolunu verir
AUTH_PASSWORDKullanıcı sunucuya basit yetkilendirmeyle bağlanıyorsa parolayı getirir. Bu değişken yalnızca Temel kimlik doğrulama kullanılır kullanılabilir.
AUTH_TYPE Auth_typeYetkilendirme metodunu getirir.
AUTH_USERKullanıcı sunucuya basit yetkilendirmeyle bağlanıyorsa adını getirir.
CACHE_URLISAPI uygulamalarda kullanmak için.
CERT_COOKIEBağlantıda yetkilendirme sertifikası kullanıyorsa kendisine verilen kimlik.
CERT_FLAGSKullanıcının sertifikası varsa bu değer 1 olur.
CERT_ISSUERsertifikası varsa veren kurum(O = MS, OU = IAS, CN = kullanıcı adı, C = USA).
CERT_KEYSIZEGüvenli Yuva Katmanı (SSL) içinde bit sayısı bağlantı anahtar boyutu. Örneğin, 128.
CERT_SECRETKEYSIZESSL’deki deki özel anahtarın bit sayısı. Örneğin, 1024.
CERT_SERIALNUMBERİstemci sertifikası seri numarası
CERT_SERVER_ISSUERSunucu sertifikasının alındığı yer
CERT_SERVER_SUBJECTSunucu sertifikasının Konu alanı.
CERT_SUBJECTİstemci sertifikanın Konu alanı.
CONTENT_LENGTHMüşteri tarafından verilen içerik boyutu.
CONTENT_TYPEIçerik veri türü. Gelen bilgilerin GET veya POST metoduna göre türünü gösterir.
GATEWAY_INTERFACESunucunun kullandığı CGI tipi ve sürümü.
HEADER_ < HeaderName>

Değeri başlık < HeaderName> saklanır.

Herhangi bir başlık bu tabloda listelenen başka ServerVariables koleksiyonu için sırayla “HEADER_” tarafından değeri önünde olmalıdır.

HTTP_ < HeaderName>

Değeri başlık < HeaderName> saklanır.

Herhangi bir başlık bu bu tabloda listelenen başka ServerVariables koleksiyonu için sırayla “HTTP_” tarafından değeri önünde olmalıdır.

HTTP_ACCEPTKabul biçimlerinin bir listesini içerir Kabul başlığı döndürür.
HTTP_ACCEPT_ENCODINGKabul kodlama türleri döndürür.
HTTP_ACCE PT_LANGUAGEBir dize içeriğinin görüntülenmesi için kullanılacak dil.
HTTP_CONNECTIONBir dizenin bağlantı türü.
HTTP_COOKIEBu sitenin içerdiği İade çerez.
HTTP_HOSTWeb sunucusunun adını verir
HTTP_REFERERgeçerli sayfayı bir HTML “< a>” etiketi kullanarak Döndürür
HTTP_URLURL’nin kodlanmış şeklini verir, örneğin, “/ vdir / default.asp? QueryString”.
HTTP_VERSIONAdı ve istek SERVER_PROTOCOL protokolü üzerinden (ham formu) sürümü.
HTTPSZiyaretçi ile bağlantının güvenli olup olmadığını gösterir.
HTTPS_KEYSIZESSL bağlantısı içinde bit sayısı Örneğin, 128.
HTTPS_SECRETKEYSIZESunucu sertifikası private key deki bit sayısı. Örneğin, 1024.
HTTPS_SERVER_ISSUERSunucu sertifikasının Issuer alan.
HTTPS_SERVER_SUBJECTSunucu sertifikasının Konu alanı.
INSTANCE_IDSunucunun aynı andaki çalışma sayısı.
INSTANCE_META_PATHSunucunun çalıştığı meta yolu.
LOCAL_ADDRİstemcinin IP numarası.
LOGON_USERİstemcinin kendi sistemindeki oturum açma adı.
PATH_INFOÇalışan sayfanın yolu veya adı.
PATH_TRANSLATEDÇalışan sayfanın uzun yolu veya adı.
QUERY_STRINGAdres satırında Query string kısmını verir
REMOTE_ADDRBu istemcinin IP adresini verir.
REMOTE_HOSTBu istemcinin bilgisayarın adını verir
REMOTE_PORTTCP bağlantısının istemci bağlantı noktası numarası.
REMOTE_USERİstemcinin gerçek adı.
REQUEST_METHODVerilerin elde edildiği metot.
SCRIPT_NAMEASPX sayfasının URL’deki adı.
SERVER_NAMESunucunun ana bilgisayar adı.
SERVER_PORTİstekte bulunurken kullanılan port numarası.
SERVER_PORT_SECUREPortun güvenliliğini gösterir. Güvenli ise 1 değilse 0.
SERVER_PROTOCOLSunucudaki http’nin sürümü.
SERVER_SOFTWAREWeb sunucusun adı ve sürümü.
URLAktif olan URL’yi gösterir.