Kodcu Murat Youtube Kanalına Abone Olmayı Unutma

Javascript Döngüler Nedir Nasıl Kullanılır Bol Örnekli

Bu makalemizde programlama dillerinde en önemli konulardan biri olan döngülerin javascript’de nasıl yapıldığını örnekli bir şekilde açıklamya çalışacağız.

Javascript’de döngüler ve örnekleri

while döngüsü

while döngüsüne girilmeden önce, döngü önermesi kontrol edilmektedir. Eğer döngü önermesi doğru ise, döngü bloğu işlenmektedir, değilse döngü sona erdirilmektedir. if önermelerinde olduğu gibi döngü önermesi true olmalıdır.

while döngüsü örnek kodu

Yukarıdaki kodda while döngüsü ile ekrana 0’dan 9’a kadar bastırma yapacaktır.

while döngüsü kodu sonuç

do-while döngüsü

Bu döngüde ilginç olan, önermenin döngü sonunda kontrol edilmesinde yatmaktadır. Bu yüzden döngü içerisindeki blok bir kere mutlaka işlem görmektedir.

do-while döngüsü örnek kodu

Döngünün sonunda önerme kontrol edildiği için, döngü önermeye kadar devam etmiştir. Önerme ilk kontrolde false çıktığı için döngüden çıkılmıştır. Dikkat edilmesi gereken önemli husus ise, döngünün sonunda noktalı virgülü unutmamamız.

do-while döngüsü sonuç

for döngüsü

while döngüsünün özelleştirilmiş halidir. Daha çok sayaçlı işlemlerde kullanılmaktadır ve benim en çok kullandığım döngüdür.

for döngüsü örnek kodu 1

for döngüsü örnek kodu 1 sonuç

for döngüsünün ilk kısmında değişken tanımı yapılıyor ve değeri aktarılıyor. İkinci kısmında önerme belirtiyor. Üçüncü kısmında ise değişken bir artırılıyor. Değişkeni artırma işlemi bloğun sonunda yapılmaktadır. Kısımlar noktalı virgüllerle ayrılmaktadır. for döngülerin avantajları kendisini dizilerde göstermektedir.

for döngüsü örnek kodu 2

for döngüsü örnek kodu 2 sonuç

length() fonksiyonuyla for döngüsünü dizinin uzunluğu kadar döndürüyorum ve dizideki tüm bilgileri ekrana yazdırmış oluyorum. Dizilerle çalışan for döngüleri için kolaylık olması açısında bir operatör vardır. Bu operatör in operatörüdür.

for döngüsü örnek kodu 3

for döngüsü örnek kodu 3 sonuç

break

Herhangi bir döngü içerisinde break komutu kullanılırsa, program döngünün o noktasından sonra çıkar ve döngüden sonraki koda geçer.

break sonuç

Sonsuz bir döngünün bloğuna bir if cümleciği yazdım. Eğer i değişkeni sıfır değerinden ufaksa break komutunun işlenmesini istedim.

continue

Herhangi bir döngü içerisinde belirli bir noktadan sonraki kısmın işlev görmesini istemiyorsak ve döngünün buna rağmen dönmesini istiyorsak continue komutunu kullanırız.

continue örnek kodu

continue sonuç

Bu döngüde ki değişkeni ikiye bölünmekte, eğer kalan 1 ise anlıyoruz ki bu sayı tek bir sayıdır ve bu blokta continue komutu kullanıyoruz. Böylelikle ekrana i değişkeninin çift bir sayı olduğu yazılmıyor.

Kodu denemek isterseniz head etiketleri arasına scipt etiketleri içerisine yazmalısınız paylaşmış olduğumuz javascript kodlarını.

5/5 - (1 vote)