Kodcu Murat Youtube Kanalına Abone Olmayı Unutma

Javascript Try Catch Nedir, Örnekli Nasıl Kullanılır?

Javascript Try Catch, Bütün programlama dillerinde olduğu gibi betik programlama dili olan javascript’dede try catch bloklarından faydalanarak hata yakalayabilir ve throw anahtar kelimesi ilede hata türetebiliriz. Bu makalede örnekli olarak try catch ve throw’dan bahsedeceğiz.

Javascript Try Catch Nedir, Örnekli Nasıl Kullanılır?

Javascript Try CatchBasit bir try catch bloğu şu şekildedir.

catch bloğunda yazılmış olan hata adındaki değişken Oluşacak Exception(İstisna)’i taşıyacak olan değişken adıdır buraya herhangi bir isim verebilirsiniz ben klasik olarak ex diye isimlendiriyorum örneklerimde siz istediğiniz şekilde değişken adi tanımlama kurallarına uyarak isimlendirebilirsiniz.

Basit bir örnekle daha iyi anlamaya çalışalım alttaki basit bir html sayfası örneğinde button türündeki input nesnemizin click olayında uyariEkle() diye bir fonksiyon çalıştırılmak isteniyor ama böyle bir fonksiyon olmadığı için catch bloğu içerisine düşecektir. cath bloğuna düştükten sonra alert() fonksiyonu ile ekrana uyarı çıkarılacaktır.

Örnek javascript kodları

catch bloğunda tanımlanan değişken içerisinden hata mesajını göstermek için ‘degiskenadi.message’ sözdizimini kullanıyoruz.

Örnek Html kodu

Butona tıklandığında uyariEkle adında bir fonksiyon bulunmadığı için catch bloğuna düşecektir ve alert metoduna hata değişkeni olan ex’in message adındaki özelliği parametre olarak geçiliği kullanıcıya hata bildirilmektedir.

throw ile kendi Exception(İstisna)’larımızı üretme

Şimdi ise ‘DogumYeri’ adında bir input nesnesi oluşturalım ve butona tıkladığımızda eğer ‘DogumYeri’ adındaki input nesnemize birşey girilmediyse throw anahtar kelimesinden faydalanır kolayca exception türetebiliriz.

Örnek Html Kodu

Örnek javascript kodu


📚 Benzer Kaynaklar


✍ Lütfen olumlu-olumsuz tüm görüşlerinizi bana yorum yada mail yolu ile iletmeyi ihmal etmeyin.

🔗 Sosyal medya kanallarından makaleyi paylaşarak destek olursanız çok sevinirim.

👋 Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle.

4.7/5 - (3 votes)