Kodcu Murat Youtube Kanalına Abone Olmayı Unutma

JQuery Unbind İle Event’leri Yok Etme

jQuery unbind fonksiyonu ile bir nesne üzerinde önceden ayarlanmış eventleri kaldırabiliriz isterseniz tüm eventleri unbind fonksiyonuna parametre olarak hiçbirşey geçmeden kaldırabilirsiniz istersenizde event adını girerek istediğiniz event’i kaldırabilirsiniz.

jQuery unbind ile event’leri yok etme

unbind fonksiyonu sözdizimlerine iki farklı şekilde örnek verebiliriz.

ilk örneğimizde parametresiz şekilde kullanacağız unbind fonksiyonunu bu kullanım ile nesne üzerindeki tüm event’leri kaldırmış oluyoruz.

[jscript]
$(“selector”).unbind();[/jscript]

ikinci örneğimizde ise nesneye ait tüm olayları değilde sadece parametre olarak belirttiğimiz bir olayın kaldırılmasını istersek bu durumda yapmamız gereken ilk parametrede olay adını girmektir. alttaki örnek kodumuzda üstteki koddan farklı olarak unbind fonksiyonuna change olay adını belirttik bu durumda nesneye ait daha önce change olayı ayarlanmışsa bu olay kaldırılır ve change olayı artık tetiklenmez.

Şimdi canlı bir örnek ile bilgimizi pekiştirelim alttaki örneğimizde açılır listeden silinecek olan event’i seçip kalırabilirsiniz yada eventleri tekrar ekleyip eventlerin tetiklenip tetiklenmediklerini kontrol edebilirsiniz.

Örnek

İçeriği puanla diğer kullanıcılara ışık tut