SQL NULLIF Fonksiyonu Nedir ve Nasıl Kullanılır

SQL’de yer alan bu NullIf fonksiyonu ile eğer belirttiğiniz 2 ifade birbiriyle uyuşuyorsa geriye NULL değeri dönderilmesi sağlanmaktadır. Makale devamında NullIf bu özelliğin nasıl kullanıldığına örnek veriler ve datalar ile anlamlandırmaya çalışacağız.

SQL NULLIF Fonksiyonu Nedir ve Nasıl Kullanılır

SQL NULLIF Fonksiyonu Nedir ve Nasıl Kullanılır

NULLIF adlı fonksiyon 2 parametre alıyor eğer iki parametre birbiriyle eşleşiyorsa geri NULL değeri dönderiliyor. Eğer uyuşmuyor ise o zaman geriye ilk parametrenin değeri dönderilmektedir. NULLIF adlı fonksiyonun örnek sözdizimi şu şekilde.

Bu fonksiyonun gerçekleştirdiği durumu CASE ile gerçekleştirmek istersek şöyle bir sözdizimi kullanabiliriz.

Şimdi NULLIF fonksiyonu için bir örnek yapalım ama öncesinde örnek yapacağımız Satis_Verisi adlı tablomuzu ve içeriğini görelim.

 Magaza_Adi GercekHedef
 Mağaza A5050
Mağaza B4050
Mağaza C2530

Bu kurguda eğer gercek alanındaki değer hedef alanındaki değere eşit ise sorgu sonucunda 2.kolona NULL bastırılacak.

Kurguyu sorguya döküp sonucu görelim.

Sonuç

Magaza_AdiNULLIF(Gercek, Hedef)
Mağaza ANULL
Mağaza B40
Mağaza C25

SQL Server Kategorisi İçin Seçilmiş Bazı Makaleler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir