C#

Kodcu Murat Youtube Kanalına Abone Olmayı Unutma

C# String Padding Nedir? Nasıl Yapılır?

C#’da placeholder veya Padding metodlarını kullanarak string değerlerin sağa sola nasıl hizalı biçimde yaslayabileceğimizi göreceğiz. Bu örneğimizde table görünümünü string’ler arasında boşluklar kullanarak oluşturacağız.

Continue reading...

C# Sealed Anahtar Sözcüğü

Nesne yönelimli programlamanın temel felsefelerinden biri de kalıtımdır. sealed, sınıflara ve üyelere(metot ve property) uygulanabilen bir anahtar sözcüktür. Anlamı; kapalı, mühürlü şeklinde çevirilebilir. Sınıflar için...

Continue reading...

ASP.NET MVC NonAction Attribute

ASP.NET MVC ile Action’lara ulaşmak için adrese Site/Controller/Action şeklinde bir yazım ile ulaşabiliyorduk bu makalemizde oluşturduğumuz özel metodların veya action’ların dışarından erişilmesini istemiyorsanız makalenin devamına...

Continue reading...

C# Mail Gönderme

C# Mail Gönderme, C# ile mail gönderimi ile alakalı internette birçok kod var ama bazıları çok uzun yazılmış ve anlama konusunda karışıklığa sebep olabiliyor o...

Continue reading...