AngularJS NgRepeat:dupes Duplicate Key İn Repeater Hatası Ve Çözümü

AngularJS ile ng-repeat direktifini kullandığınızda eğer repeat işlemi yaptığınız arraydeki değerler benzersiz değilse yani aynı değerden birden fazla varsa o zaman bu hatayı almanız olasıdır...