"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: html

HTML Optgroup İle Select Option Elemanlarını Gruplama

HTML’de listeden seçim yaptırmak için en sık kullandığımız nesnelerden biride select elemanıdır ve bu html elemanı içerisindeki listeyi gruplamak isterseniz optgroup etiketini kullanmanız gerekecektir. Tek yapmanız gereken option ile oluşturduğunuz listenizi optgroup etiketleri arasına almak.

Html a Etiketi href Özelliği İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Html a Etiketi, HTML’de en çok kullanılan etiketlerden biride a(Anchor) etiketidir bu etiket ile genellikler farklı sitelere absolute link verme veya site içerisinde kullanıcının daha rahat dolaşabilmesi için site içi relative linkler verilebilir.

HTML5 Datalist Element’i İle Birçok İnput Nesnesine Veri Listesi Hazırlama

Başlıkta’da belirtildiği gibi HTML5 ile gelen datalist ile input nesnesi için veri listesi hazırlayabilirsiniz örnek olarak range türü için aralık, color için renk listesi, text için otomatik tamamlama gibi özellikleri datalist veri listesi oluşturarak kullanabilirsiniz.

APS.NET MVC HTML5 Data Attribute’ünü Kullanırken Oluşan Sorunu Çözme

HTML5 ile beraber gelen ve çok kullanılan data attribute’lerini ASP.NET MVC’de HtmlHelper metodlarında htmlAttribute parametrede @data-ad şeklinde kullanamıyorsunuz mağlesef makalenin devamında doğru kullanım ile ilgili örneğe ulaşabilirsiniz.

HTML İnput Türü Date Olan Giriş Nesnelerinde Placeholder Sıkıntısı

Aslında başlıkta bahsettiğimiz gibi bu bir sıkıntı değil olması gereken durum çünkü yeni nesil tarayıcılarda date türündeki input nesnesi için ekrana giriş yapacağı tarih formatını daha önce maskedinput’da kullandığımız gibi bir maske uygulanmaktadır.

HTML5 LocalStorage Nedir Ve Kullanımı

HTML5 LocalStorage, Çoğu web geliştirici çerez’in ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilir kullanıcının bilgisayarını bir depo olarak kullanıp kullanıcının daha sonra siteyi ziyaret etme durumunda çereze kaydettiğimiz bilgiyi elde edip tekrar aynı işi yapmamak adına kolay bir çözüm yolu olabilmektedir.

ASP.NET MVC Html Renderpartial Helperi İle Sayfaları Dahil Etme

ASP.NET MVC’de sayfaları parçalara ayırarak istediğini sayfada çağırmak ve tekrar tekrar kod yazmaktan kurtulmak için yapmanız gereken partiview sayfalar oluşturmak ve istediğiniz view’den RenderPartial adlı html helper’i ile çağırmak.