Access ve SQL Server’de Alan Tipleri

Yeni bir veritabanı oluştururken alanları ihtiyacımız olan veri türlerine göre oluşturmak hem uygulamanın işleyişi açısından daha sağlıklı hemde kontrolü açısında daha sağlıklı bir durum olacaktır.

Örnek vermek gerekirse Adı alanına integer bir tamsayı tipli bir alan tanımlamak ne kadar mantıksızsa bit kullanımı yerine integer alan tipi kullanıp alan içerisine 0-1 kaydetmek bir o kadar kullanım sağlığı açısından saçma olduğu için en uygun alan tipi seçimi dikkatlice yapılmalıdır.

Access Alan Tipi SQL Server Alan Tipi
Sayı-Bayt Tinyint 0-255 arasındaki tamsayılar 1 bayt yer kaplar
Sayı-Tamsayı Smallint Tamsayıları saklar 2 bayt yer kaplar
Sayı-Uzun Tamsayı int Tamsayıları saklar 4 bayt yer kaplar
Bigint Tamsayıları saklar 8 bayt yer kaplar
Sayı-Ondalık Decimal-numeric Ondalıklı sayıları saklar 12 bayt yer kaplar
Sayı-Tek Real Ondalıklı sayıları saklar 4 bayt yer kaplar
Sayı-Çift Float Ondalıklı sayıları saklar 8 bayt yer kaplar
Para Birimi Money Parasal değerleri saklar 4 ondalık hane bulunur. 8 bayt yer kaplar
Smallmoney Parasal değerleri saklar 4 ondalık hane bulunur. 4 bayt yer kaplar
Evet/Hayıt Bit Bir bit yer kaplar iki farklı durumu saklar
Tarih/Saat DateTime 1 Ocak 1753 – 6 Haziran 9999 tarihleri arasını kapsar 3.33 mili saniye duyarlılık
Smalldatetime 1 Ocak 1900 – 6 Haziran 2079 tarihleri arasını kapsar 1 dakika duyarlılık
Metin En fazla 255 karakter saklayabilir
Not En fazla 65536 karakter saklayabilir.
Char 8000 karakter saklayabilir
varchar – text 8000 karkater saklayabilir. Sondaki boşlukları atar
varchar(max) En fazla 2^31-1 bayt yer kaplar. Her harf bir bayt yer kaplar. Sondaki boşlukları atar.
nchar 4000 unicode karakter saklar
nvarchar – ntext 4000 unicode karakter saklar. sonraki boşlukları atar.
nvarchar(max) En fazla 2^31-1 bayt yer kaplar. Unicode sakladığı için her harf 2 bayt yer kaplar. Sondaki boşlukları atar.